Tehnično urejanje

Tehnično urejanje

Vas tehnično oblikovanje naloge spravlja ob pamet? Vam dela preglavice kazalo, ki se noče posodobiti ali ne znate narediti kazala slik?
Zato smo tu mi. Vi uživajte, mi pa Vam bomo nalogo uredili v skladu z navodili fakultete. Cena 5 € /stran.

Tehnično uejanje

Velika večina slovenskih fakultet poleg lektoriranja zahteva tudi tehnični pregled naloge, saj želijo, da so vse naloge urejene v skladu s pravili oziroma pravilniki za pisanje diplomskih nalog posameznih fakultet. Vse to Vam vzame veliko časa, znanja in volje. Zato, Vam z veseljem uredimo nalogo v skladu z navodili fakultete.

KAJ ZAJEMA TEHNIČNO UREJANJE?

Vsaka fakulteta ima svoja pravila za tehnično urejanje nalog, zato se naloge med seboj malenkost razlikujejo. Vendar generalno gledano, tehnično urejanje zajema:

 • urejanje naslovnice,
 • urejanje oz. izdelavo kazal (tudi za slike, tabele ipd.),
 • urejanje robov,
 • številčenje strani in poglavij,
 • urejanje slogov,
 • urejanje prelomov strani in odsekov,
 • urejanje pisav in razmikov med vrsticami ter poravnave  besedila,
 • urejanje slik, tabel ipd.,
 • oblikovanje glave in noge,
 • urejanje seznama virov in literature ter citiranja in povzemanja znotraj besedila.

KAJ NI TEHNIČNI PREGLED?

V tehnični pregled NE spada:

 • iskanje po knjižnicah in spletu ustreznih podatkov (predvsem pri navajanju virov),
 • preverjanje, ali so v besedilu navedeni vsi viri, ki so zapisani v poglavju Viri in literature na koncu naloge,
 • izdelava in iskanje slik, grafov in tabel.

Če so podatki pomanjkljivi ali neustrezni, Vas na to opozorimo.

Želite pridobiti točno ponudbo?