Cenik

Cenik

Lektoriranje - slovenščina (stran)

1,40€
  • A4 stran - 1500 znakov

Prevod iz slovenščine v angleščino (stran)

15,00€
  • A4 stran - 1500 znakov

Prevod iz angleščine v slovenščino (stran)

14,00€
  • A4 stran - 1500 znakov

Izdelava povzetka strokovnega angleškega teksta

20,00€
  • A4 stran - 1500 znakov

Kreativno pisanje

10,00€
  • A4 stran - 1500 znakov

* 1 avtorska stran je 1500 znakov brez presledkov. Število znakov brez presledkov preverimo v programu Word. Izberemo zavihek Pregled (Rewiev) ali Orodja (Tools) in nato potrdimo ikono Štetje besed/Število besed (Word Count). Število znakov brez presledkov delimo s 1500 in dobimo število avtorskih strani.

Lektoriranje besedil, ki imajo poleg pravopisnih in slovničnih napak tudi večje stilne pomanjkljivosti, zaradi česar so potrebni obsežnejši posegi v besedilo, je lahko do 50 % dražje od zgoraj navedenih cen.

Po 1. točki 94. člena ZDDV-1 podjetje ni zavezanec za obračun DDV.

Želite pridobiti točno ponudbo?